Ons investor advies richt zich op de volgende 2 hoofddisciplines:
(Klik op de balkjes voor meer tekst)

1. Aan- en verkoop van beleggingsobjecten

3stone is gespecialiseerd in het initiëren en structureren van beleggingstransacties. Naast de ‘sale en lease back’ van vastgoed in eigendom van ‘corporates’ (bedrijven en instellingen) is 3stone betrokken bij de aan- en verkoop van individuele beleggingsobjecten en/of portefeuille(s) namens de institutionele/particuliere beleggers en projectontwikkelaars.
.
3stone analyseert het commercieel vastgoed, toetst de marktconformiteit van de huur en het rendement. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers voert 3stone de economische onderhandelingen om uiteindelijk tot de verwerving of verkoop van het object/de portefeuille te komen tegen de meest optimale voorwaarden.

2. Portefeuillestrategieën

3stone adviseert u bij vraagstukken over uw vastgoedportefeuille, of het nu gaat om een enkel gebouw of uw complete vastgoedportefeuille. Om tot besluitvorming te komen over uw portefeuille biedt 3stone u creatief en professioneel maatwerk, altijd op de toekomst gericht. Samenvoegen, afstoten of herzien van huurcondities? 3stone adviseert u analytisch en pragmatisch, ondersteunt door een juist financiële onderbouwing met als enkel doel om de waarde van uw portefeuille beter te benutten en te maximaliseren.
Ga naar Corporate advies