Skip to main content

Ons corporate advies van de eindgebruiker richt zich op de volgende 3 hoofddisciplines:
(Klik op de balkjes voor meer tekst)

1. Aanhuur/aankoop

De opdrachtgevers waar 3stone voor werkt, realiseren zich in toenemende mate dat huisvesting/vastgoed niet slechts een kostenpost is op de balans. Het maximaliseren en benutten van de waarde die de ‘gebruiker’ uiteindelijk creëert met haar vastgoed is een van de primaire werkzaamheden van 3stone.

Aanhuur/aankoop

3stone begeleidt haar klanten bij het aanhuren/aankopen van alternatieve huisvesting vanaf een eerste vrijblijvend oriëntatiegesprek tot het moment van ondertekening van de huurovereenkomst en de daaropvolgende oplevering van de gebouwen. Onderdeel van onze werkzaamheden zijn o.a. het opstellen van een reële haalbaarheidsanalyse, maken van een Programma van Eisen, inventarisatie en bezichtigen van alternatieven en het commercieel structureren van de transactie tegen de meeste optimale voorwaarden. Verschillende wegingsfactoren worden door de klant bepaald en door 3stone in het gehele traject verwerkt.

Heronderhandeling bestaande huurovereenkomst

3stone maakt haar cliënten bewust van de huurwaarde die zij vertegenwoordigen op de op dat moment gehuurde locatie. U overweegt een nieuwe huurtermijn aan te gaan voor uw bedrijf en krijgt een nieuw aanbod van de verhuurder.
.
Is dit aanbod echter wel marktconform? Vraagt u zich af of u wel een marktconforme huurprijs in de huidige markt? Heeft u voldoende flexibiliteit bedongen in uw huurovereenkomst? U overweegt uw kantoor-/bedrijfsruimte te ‘upgraden’, kan de verhuurder daar niet een bijdrage leveren? Vragen waar 3stone u graag verder bij helpt en gericht adviseert.

De werkwijze van 3stone met bijbehorend stappenplan lichten wij u graag in een persoonlijk gesprek toe.

2. Verkoop

3stone heeft door jarenlange transactie-ervaring namens ‘investors’ en ‘corporates’ in het commercieel vastgoed een breed pakket aan oplossingen om gebouwen/portefeuilles op strategische wijze te beoordelen en te ‘marketen’. U krijgt van 3stone een creatief marketing­concept aangeleverd, gestoeld op de verkoop van uw kantoor- of bedrijfsgebouw.

Sale- and leaseback van huidige eigendommen

U overweegt uw vastgoed ‘off balance’ te brengen, u heeft kapitaal nodig om te investeren in uw ‘core business’ of heeft u een nieuwe strategie voor uw onderneming bepaald ? 3stone adviseert u graag over de mogelijkheden om via een ‘sale and lease back’ constructie uw vastgoed te verkopen en deze terug te huren van de koper. U schakelt 3stone in voor het structureren van de transactie tegen de meest optimale voorwaarden.

Graag onderzoeken wij samen met u de mogelijkheden om de waarde van uw vastgoed te maximaliseren dan wel uw lasten op huisvestingsgebied te beperken. Een quick-scan van uw huisvestingssituatie bieden wij u vrijblijvend en kosteloos aan.

3. Consultancy

Wij zijn uw klankbord bij complexe vastgoedvraagstukken en leveren specialistische kennis. 3stone acteert pro-actief en benadert het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij speelt de opdrachtgever een centrale rol waarbij gebruikt wordt gemaakt van de door alle betrokkenen geleverde competenties. Elke consultancyopdracht is maatwerk. Wij luisteren en analyseren, zetten ons netwerk in en integreren onze specialistische kennis om zo het gewenste eindresultaat te behalen.