Skip to main content

Privacystatement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. De AVG bepaalt hoe bedrijven dienen om te gaan met de persoonsgegevens en privacy van individuen binnen de EU.

Uw privacy is van groot belang voor ons, vandaar dat we u graag op de hoogte willen stellen van ons privacybeleid middels deze Privacy Statement.

De privacyverklaring zal bij gelegenheid gewijzigd kunnen worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Over 3stone Real Estate

3stone Real Estate is in 2007 opgericht en is een allround vastgoedspecialist. Gespecialiseerd in het adviseren van ‘corporates’ bij de aan- en verhuur en de aan- en verkoop van commercieel vastgoed. 3stone Real Estate treedt op namens bedrijven, stichtingen en overheden. Tevens actief voor (inter)nationale opererende institutionele en particuliere beleggers.

Privacy Statement

3stone Real Estate kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van 3stone Real Estate.

3stone Real Estate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw IP adres.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door 3stone Real Estate. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

3stone Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Overeenkomst van opdracht

3stone Real Estate kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. 3stone Real Estate verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

3stone Real Estate maakt gebruik van functionele Cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. De Cookies worden gebruikt ten behoeve van:

 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten;
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.

U kunt cookies in uw browser ook standaard uitzetten. Op die manier worden er geen cookies opgeslagen. Hieronder vindt u per browser instructies om cookies uit te zetten:

 • Internet explorer
 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers (let op: dit geldt niet alleen voor desktopcomputers maar ook voor tablets en smartphones) moet u de deze handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Hyperlinks naar sites van derden

Op de website van 3stone Real Estate kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. 3stone Real Estate draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door 3stone Real Estate worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 3stone Real Estate.

Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces door medewerkers van 3stone Real Estate. Tevens wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van 3stone Real Estate privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten
Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij 3stone Real Estate vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens niet kloppen danwel aangepast zijn heeft u het recht om deze te laten rectificeren.

Recht op overdracht

Mocht u gegevens nodig hebben die bij 3stone Real Estate zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient 3stone Real Estate al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Indien u niet langer wenst dat uw gegevens bij 3stone Real Estate zijn vastgelegd heeft u het recht om deze te laten verwijderen.

Recht op het indienen van een klacht

Indien u van mening bent dat 3stone Real Estate niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik

U heeft het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

3stone Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met 3stone Real Estate.