AMSTERDAM 

Allen & Overy en eigenaar Newomij hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe langjarige huurovereenkomst voor het Rijksmonument “Apollo House” gelegen aan de Apollolaan 15 in Amsterdam.

Het in 1936 gebouwde Rijksmonument het Apollo House in Amsterdam Zuid zal een volledige renovatie ondergaan vanaf 1 januari 2011.Dit gebeurt op initiatief van Allen & Overy dat 14.400 m² kantoorruimte en  221  parkeerplaatsen  in het gebouw huurt. Het bouwplan heeft betrekking op het complete interieur van het Apollo House, waarbij een hoge duurzaamheidsambitie is geformuleerd. Zo voorziet het ontwerp voor de renovatie onder andere in een WKO installatie, klimaatplafonds en daglichtregelingen. In het ontwerp is gestreefd naar het zoveel mogelijk benutten van de monumentale  kenmerken van het Apollo House. Op sommige plekken worden de originele monumentale aspecten zelfs weer in ere hersteld.

Het ontwerpteam wordt aangestuurd door IPMMC Consult als overall projectmanager en adviseur van Allen & Overy. Het architectenbureau Fokkema & Partners is als architect bij het project betrokken.

Bij het tot stand komen van deze transactie werd Allen & Overy geadviseerd door vastgoedspecialist 3stone Real Estate.

Corporate