EINDHOVEN 

Onder de naam De Zuivelfabriek gaat BPD de locatie van ruim 3 ha hervormen tot een wijk voor wonen, werken en recreëren. In het vigerende plan zijn er mogelijkheden voor 400–600 appartementen.

Hiermee wordt de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel waarbij de zone langs het Eindhovensch Kanaal verandert in een duurzaam stadsgebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit.

Op het terrein staan zeven karakteristieke fabrieksgebouwen met een monumentaal karakter van Campina. Deze worden in de eerste uitwerking van BPD het multifunctionele hart van de nieuwe wijk.

Locatie

Het Campina-terrein ligt tussen de Kanaaldijk-Zuid, de Hugo van der Goeslaan en de Dirk Boutslaan in en maakt deel uit van bedrijventerrein De Kade. Vanuit de fabriekspanden is er zicht op de binnenstad van Eindhoven. De zone heeft een belangrijke functie in de verbinding tussen het centrum van de stad, de ring en het kanaal. Het Campina-terrein ligt binnen de ring en beslaat ongeveer een derde van de kanaalzone. De ontwikkeling van het terrein vormt dan ook de opstap naar de verdere herontwikkeling van de gehele zone.

BPD gaat de uitdaging aan om op het terrein van het voormalige Campina-terrein een nieuw stadsgebied te ontwikkelen. Voor de herontwikkeling hebben het college van B&W en de gemeenteraad van Eindhoven eerder het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’ vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen.

Nieuw stuk stad

Op de plaats van de voormalige Campina-fabriek aan het Eindhovense Kanaal begint straks een nieuw stuk stad. Een plek in een mix van functies: wonen, werken/bedrijvigheid en recreëren, waarin de mens centraal staat. Een autovrije plek, zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’ die aanleiding geven voor ontmoeting.

Het concept van Studioninedots, gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Delva, gaat daarbij verder dan de locatie alleen. De inrichting van openbare ruimte met daarin een afwisseling van bijzondere leefmilieus kan als voorbeeld gaan dienen voor de toekomstige inrichting en vergroening van de gehele kanaalzone. Grootschalige detailhandel en kantoren zijn in de visie van de gemeente niet toegestaan. Als een van de voorbeelden worden in de gemeentelijke visie het havengebied van Münster en de Piushaven in Tilburg genoemd.

Het Campina-complex aan de Dirk Boutslaan werd in 1961 in gebruik genomen. Op het moment van sluiting in september 2015 werkten er ongeveer 140 mensen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten aan de Dirk Boutslaan had beëindigd, is de fabriek ontmanteld. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’, is het Campina-terrein door FrieslandCampina in maart 2017 in de verkoop gezet.

Carl Smeets, regiodirecteur bij BPD: ‘Nu is er de kans om vanuit het Campina-terrein een blauwgroene corridor te realiseren die zich langs het water in westelijke richting uitstrekt naar het centrum en die in oostelijke richting de groene omzoming van het DAF-complex volgt. De ontwikkeling van het Campina-terrein tot een innovatieve leefomgeving, waar industriële en nieuwe gebouwen zullen samengaan, kan een belangrijke eerste bijdrage aan dit proces zijn.’

Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening: ‘Als gemeente willen we dat De Kade ‘verkleurt’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. De herontwikkeling van het Campina-terrein zet nu de toon voor die verandering. We behouden ook nog eens vijf industriële monumenten die belangrijk zijn voor de beleving en herkenbaarheid van de Eindhovense geschiedenis. In het Ontwikkelkader dat onze gemeenteraad voor dit terrein heeft vastgesteld, staat dat wij hier graag woningen voor een brede doelgroep willen, dus van verschillende prijsklassen. Het is goed om dat in dit plan terug te zien en dat FrieslandCampina omliggende bedrijven en bewoners heeft betrokken om over de plannen mee te denken. In goede samenwerking met BPD gaan we nu de transformatie gefaseerd vormgeven.’

Friesland Campina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek.

Investments