ARNHEM | 04-11-2016

Koninklijke FrieslandCampina N.V. en BPD hebben overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van het voormalige Cobercoterrein in Arnhem. Daarmee wordt de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke hotspot aan de Rijnkade in Arnhem waarbij de historische karakteristieke gebouwen behouden blijven.

De stadsontwikkelaars van BPD gaan de uitdaging aan om op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco een nieuw stadsgebied te ontwikkelen waar wonen en werken samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit en recreatie. Voor de herontwikkeling heeft het College van B&W van Arnhem een ambitiedocument vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Coberco worden in dit plan het multifunctionele hart van de wijk, dat de naam de ‘De Melkfabriek’ draagt.

Direct naast de binnenstad – aan de Rijn – verschijnt een nieuwe, duurzame en autoluwe stadswijk. De nieuwe stedelijke hotspot van Arnhem waar, naast prachtige pleinen, een gevarieerd aanbod van circa 280 stadswoningen en appartementen komt. In de oude multifunctionele fabriekshallen is alle ruimte is voor een foodmarket, horeca, evenementen met kunst en cultuur, ondernemers en een stadsbrouwerij. ‘De Melkfabriek’ is flexibel en daarmee geschikt voor allerlei initiatieven en dus klaar voor de toekomst.

Over het Cobercoterrein
Nadat FrieslandCampina het voormalige Cobercoterrein in 2000 verkocht aan een ontwikkelings- en bouwcombinatie, werd het door het uitblijven van de ontwikkeling van het gebied, in 2015 opnieuw eigenaar van zijn voormalige productielocatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem is gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bijzondere locatie. Eind juni 2016 is het Cobercoterrein door FrieslandCampina opnieuw te koop aangeboden. In totaal toonden 15 partijen serieuze interesse.
FrieslandCampina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Corporate